Trainingszäiten an Halen

Trainingszäiten 2018/2019

Hären Méindes 20.00 – 21.30

Dënschdes 20.00 – 21.30

Donneschdes 20.00 – 21.30

Bouneweg

Stadion  Bouneweg

Bouneweg

Dammen Dënschdes 20.00 – 21.30

Donneschdes 20.00 – 21.30

Bouneweg

Hamm Bouneweg

U19 Jongen Méindes 20.00 – 21.30

Mëttwochs 20.00 – 21.30

Donneschdes 20.00 – 21.30

Bouneweg

Kiem

Bouneweg

U17 Jongen Dënschdes 18.30 – 20.00

Donneschdes 18.30 – 20.00

Freides 19.30 – 21.00

Bouneweg

Bouneweg

Kiem

U15 Meedercher Méindes 18.30 – 20.00

Donneschdes 17.00 – 18.30

Stadion

Bouneweg

U15 Jongen Mëttwochs 18.30 – 20.00

Freides 17.30 – 19.00

Kiem

Bouneweg

U13 Meedercher Mëttwochs 17.00 – 18.30

Jeudi 17.00 – 18.30

Kiem

Bouneweg

U13 Jongen Dënschdes 17.00 – 18.30

Donneschdes 18.30 – 20.00

Freides 18.30 – 19.30

Bouneweg

Bouneweg

Kiem

U7 + U10 Gemëscht Dënschdes 16.00 – 17.00

Donneschdes 16.00 – 17.00

Bouneweg

Bouneweg

Halen

Hal Bouneweg 42, Rue François Gangler

Luxemburg – Bonneweg

4796 – 3021
Hal Hamm Rue de Hamm

Luxemburg – Hamm

4796 – 2410
Hal Kiem 40, bld. Pierre Frieden

Luxemburg – Kirchberg

4796 – 3177
Hal Rollengergronn 239, Rue de Rollingergrund

Luxemburg – Rollingergrund

4796 – 3116
Hal Stadion 6, Rue du Stade

L-2547 Luxemburg

4796 – 3243

Kaart