Trainingszäiten an Halen

Trainingszäiten 2022/2023

 

 

Halen

Hal Bouneweg 42, Rue François Gangler

Luxemburg – Bonneweg

4796 – 3021
Hal Hamm Rue de Hamm

Luxemburg – Hamm

4796 – 2410
Hal Kiem 40, bld. Pierre Frieden

Luxemburg – Kirchberg

4796 – 3177
Hal Rollengergronn 239, Rue de Rollingergrund

Luxemburg – Rollingergrund

4796 – 3116
Hal Stadion 6, Rue du Stade

L-2547 Luxemburg

4796 – 3243

Kaart